Doctorate 2018

ACADEMIA ROMANA, Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iaşi

Doctorate 2018

Inscrierile se vor face în perioada 10-21 septembrie, la biroul Doctorate (camera 82).
Colocviul de admitere se va desfăşura în perioada 1-12 octombrie.

Acte necesare pentru înscrierea la doctorat:

 • Cerere de înscriere – formular tip;
 • Certificat de naştere (copie legalizată);
 • Certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (copie legalizată);
 • Diplomă de bacalaureat (copie legalizată);
 • Diplomă de licenţă şi foaie matricolă (copii legalizate);
 • Diploma de master şi foaie matricolă (copii legalizate);
 • Cartea de identitate (copie xerox);
 • Atestat de susţinere a unui examen de competenţă lingvistică (nivelul minim B2, conform cadrului de referinţă al Consiliului Europei);
 • Alte certificate care atestă pregătire universitară şi / sau postuniversitară în domeniul chimie;
 • Curriculum vitae – model european (Partea a I – a:CV, Partea a II – a: descrierea activităţii ştiinţifice);
 • lista lucrărilor ştiinţifice publicate în domeniul de studiu ales;
 • lista bibliografică cu literatura de specialitate studiată pentru colocviul de admitere;
 • Fişa de înscriere – formular tip;
 • Propunere privind teza de doctorat ce urmează a fi elaborată şi o scurtă prezentare a acesteia -1,2 pagini – formular tip;
 • Adeverinţă de salariat in cazul in care candidatul este angajat;
 • Dosar plic
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s