Projects

International Projects – ICMPP team coordinator

 • Lego-style approach for problematic water streams treatment, WATERLEGO, Project consortium 224, ERA.Net RUS Plus Call 2017, project director S. Schwarz (IPF)
 • Intelligent Sorption Materials for Water Treatment, ISOMAT (“Intelligente Sorptionsmaterialien für die Wasseraufbereitung”), contract: IB-RA-172, Project director S. Schwarz (IPF)
 • Collaboration project EU, North and South America: Suitable and effective Sorbents for Water Treatment and Medical Applications, ENSA-Sorb, Contract: 01DN19028, project director S. Schwarz (IPF)

National Projects – director

 • Microcapsule pe bază de carbonat de calciu şi polimeri sensibili la pH, materiale avansate de eliberare controlată a medicamentelor, Contract PN II/TE 94/2015
 • Procese integrate și sustenabile de depoluare a mediului, reutilizare a apelor uzate și valorificare a deșeurilor, SUSTENVPRO, Contract nr. 26PCCDI/1.03.2018, Project director Prof Carmen Teodosiu (UAIC), Partner project coordinator
 • Microparticule poroase zwitterionice care contin zeina si unitati betainice, cu activitate antimicrobiana si capacitate administrare medicamente, PN-III-P4-ID-PCE-2020-1541

National Projects – management team

 • Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” – Pol interdisciplinar de specializare inteligentă prin cercetare-inovare şi transfer tehnologic în bio(nano)materiale polimere şi (eco)tehnologii, InoMatPol, Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa 1, Contract nr. 142/10.10.2016, ID P_36_570, Project director Narcisa Marangoci, Technical expert
 • Infra SupraChem Lab Centru de Cercetari avansate in domeniul chimiei supramoleculare, Cod MySMIS: 108983, Contract de finantare: nr. 339/390015/25.02.2021, Project director Narcisa Marangoci, Technical expert

National Projects – team member

 • Nanoarhitecturi multistrat autoasamblate electrostatic, Contract 5052/17.11.1999, project director Dr. E.S. Drăgan
 • Nanoinginerie aplicată la obţinerea unor materiale reactive cu arhitectură controlată, Contract 32953/22.06.2004; Cod CNCSIS 242, project director Dr. E.S. Drăgan
 • Tehnologii de epurare avansată pentru recircularea efluenţilor industriali – RIWA-TECH, Subcontract 2883P/03.10.2005/CEEX, project director Prof. Carmen Teodosiu (TUIASI)
 • Reţea ştiinţifică integrată pentru dezvoltarea materialelor polimere multifuncţionale bazate pe cunoaştere – MULTIPOL, Contract 40(510)/2005, project director Dr. V. Harabagiu
 • Membrane microbiologice şi polimeri sintetici biocompatibile cu potenţiale aplicaţii la îndepărtarea metalelor grele şi radioactive din mediu – BIOMETAC, Contract 32-173/2008, project director Prof. Gabi Drochioiu (UAIC)
 • (Bio)compozite nanostructurate sensibile la stimuli externi, Contract IDEI483/2009, project director Dr. E.S. Drăgan
 • Modificări conformaţionale ale peptidelor implicate în patologiile neurodegenerative sub acţiunea metalelor şi variaţiilor de pH, Contract IDEI313/2011, project director Dr. Manuela Murariu
 • Impactul acumulării metalelor grele asupra mediului ş productivităţii ecosistemelor forestiere: tehnologii non-convenţionale de remediere a pădurilor contaminate, Contract PN-II / PARTENERIATE/107/2014, project director Dr. Manuela Murariu
 • Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 ani, 2016-2035, Proiectul interdisciplinar 2. Resursele naturale – Rezerve strategice. Ce folosim şi ce lăsăm generaţiilor viitoare, Contact  Academia Română, project director Acad. Bogdan C. Simionescu
 • Mimarea mecanismelor viului prin abordări ale chimiei supramoleculare, în cinci dimensiuni, 5D-nanoP, cod PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0050, project director Prof. Aatto Laaksonen
 • Microparticule compozite nisip/polielectrolit cu capacitate ridicata de incarcare/eliberare de compusi anorganici/organici din ape poluate (POLYSAND), PN-III-P2-2.1-PED-2019-1996, Contract 521PED/2020, project director Dr. Florin Bucatariu
 • Solutii inovative si sustenabile pentru eliminarea poluantilor prioritari si emergenti prin procese de epurare avansata a apelor uzate (SUSTINWATER), Contract PCE56/2021, project director Prof. Carmen Teodosiu (TUIASI)

Young Researches Projects – Tutor

 • Proiectarea unor noi perle chitosan/amidon amidoximat pentru aplicatii in purificarea apelor, (BEADCsAmOxS), PN-III-P1-1.1-PD-2016-1313, project director Dr. Diana Loghin
 • Decontaminarea apelor de ionii metalelor grele prin intermediul schimbatorilor de ioni: cazul poluarii de la mina inchisa de la Tanita (WHIERTARN), PN-III-P1-1.1-PD-2019-0286, PD 137/2020,project director Dr. Marius Zaharia
Advertisement